Studio wokalne - Joanna Pisarek Studio wokalne - Joanna Pisarek

Oferta ¦lubna

1Wokal

Wokal


Zapraszam na naukę ¶piewu na każdym poziomie zaawansowania!

„¦piewać każdy może, trochę lepiej, trochę gorzej…”

Serdecznie zapraszam na lekcje ¶piewu wszystkich, którym w duszy ¶piewa, chc± wzmocnić swój głos, popracować nad skal± czy interpretacj± wokaln±.

Nie narzucam repertuaru - razem z nauczycielem ustalisz tematykę i rodzaj utworów. Nauka ¶piewu prowadzona jest przy pianinie. Na zajęciach wykorzystuję również podkłady muzyczne.

Przygotowanie do nauki ¶piewu może się zacz±ć już od 6 roku życia od zajęć z piosenki.
Popularne jest przekonanie, że idealnym wiekiem do nauki ¶piewu jest wiek 14-15 lat, ale nie ma przeszkód, by pracę z piosenk± rozpocz±ć w każdym wieku.

Informacje o zajęciach:

  • Zajęcia prowadzone s± w trybie indywidualnym.
  • Możesz skorzystać z dodatkowcy zajęć z teorii muzyki.
  • Chcesz sam/a szkolić technikę i nie masz czasu na regularne zajęcia – zapisz się na pojedyncze konsultacje.
  • Opłaty za zajęcia - zobacz cennik.