Studio wokalne - Joanna Pisarek Studio wokalne - Joanna Pisarek

Oferta Ślubna

1Instruktorzy

Instruktorzy

Joanna Pisarek

Joanna Pisarek

- założyciel  Studia wokalnego
- mgr sztuki, pedagog
- wokalistka
- skrzypaczka              

Zajęcia:
:: Lekcje śpiewu
:: Nauka gry na skrzypcach
:: Zajęcia z teorii muzyki: zasady muzyki, kształcenie słuchu..
 

W latach 1992-1998 uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle, a w latach późniejszych do Prywatnej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Jaśle.

Muzyk, pedagog w roku 2010 ukończyła  studia magisterskie w Instytucie Muzyki na Uniwersytecie Rzeszowskim na  kierunku : Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej.

Robert Pisarek

Robert Pisarek

- mgr sztuki , pedagog
- trębacz

Zajęcia:

:: Nauka gry na trąbce,
:: Lekcje śpiewu,
:: Zajęcia zespołowe:   Kwintet Dęty..
:: Zajęcia z teorii muzyki: zasady muzyki, kształcenie słuchu..
 

W latach 1994 - 1999 uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle, a w latach późniejszych do Prywatnej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Jaśle.

Muzyk, pedagog w roku 2010 ukończył studia magisterskie w Instytucie Muzyki na Uniwersytecie Rzeszowskim na  kierunku : Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej o profilu Prowadzenie zespołów rozrywkowych.

OBECNIE STUDIUJE NA II INSTRUMENTALNYM WYDZIALE AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU.

KIERUNEK: TRĄBKA