Studio wokalne - Joanna Pisarek Studio wokalne - Joanna Pisarek

Oferta ¦lubna

Studio wokalne - Strona główna

«   powrót

17 sierpnia 2012   12:31

¦piewaj naturalnie, zdrowo i rado¶nie!!!

Zajęcia przeznaczone s± dla osób ¶piewaj±cych amatorsko i zawodowo lub zaczynaj±cyhc ¶piewać.

Wiek minimalny - 7 lat.

Wszystkie style!!!  Od klasyki po jazz, pop...